English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Management and Political Science Review
(e-ISSN: 2791-6529 )

Yayın Politikası

Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Management and Political Sciences Review dergisinin yayımlanması süreci bilimin temelinde yatan bilginin tarafsızlığı ve objektifliği ilkeleri esas alınarak gerçekleşmektedir.  Dergimize gönderilen bilimsel çalışmalarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilişkili yönergeler, COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır.

İntihal, verilerde sahtecilik ya da yanıltmacılık, yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan kişilerin yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde kabul edilemez uygulamalardır. Gönderilen makalelerde kullanılan verilerin manipüle edilmesi, değiştirilmesi, uydurulması ve çarpıtılması gibi durumların tespiti halinde, yapılan ihlaller makale yazar(lar)ının çalıştığı kuruma bildirilecek ve makalenin yayın süreci durdurulup, reddedilecektir. Gerekli durumlarda dergimiz, editör ve/veya hakemin geri bildirimlerine göre çalışma sahiplerinden analiz sonuçlarına ilişkin çıktı dosyalarını talep etme hakkına sahiptir.

Dergimiz tarafından beklenen etik davranışlar üzerinde anlaşma sağlamak yayın sahibi ve yayın sürecine dahil olan herkes için önemlidir. Bu sebeple ilgili kişiler aşağıda belirtilenleri eksiksiz yerine getirmesi gerekmektedir:

1. Editör Sorumlulukları

 • Editörler gönderilen bir çalışmayı kabul etmek yada reddetmek için gereken bütün sorumluluk ve yetkiye sahiptir.
 • Editörün kabul ettiği ya da rededttiği çalışmalar ile ilgili çıkar çatışması bulunmamalıdır.
 • Sadece alana özgü ve özgün faydalar sağlayacak çalışmalar kabul edilmelidir.
 • Hakemlerin gizliliğine önem verilmelidir.
 • Veri sahteciliği, intihal gibi durumlara engel olunmalıdır.

2. Hakem Sorumlulukları

 • Değerlendirmeler objektif bir şekilde yapılmalıdır.
 • Hakemler değerlendirdikleri yayın ile ilgili herhangi bir çıkar çatışması içerisinde olmalalıdır.
 • Değerlendirilen çalışmaların gizliliğine önem verilmelidir.
 • Değerlendirme sürecinde etik kurallara bağlı kalınmalıdır.

3.Yazarlık ve Yazar Sorumlulukları

 • Makalede yer alan yazarların tümü çalışmaya önemli derecede katkıda bulunmalıdır.
 • Çalışmada yer alan verilerin orijinal, gerçek ve özgün olduğunu beyan edilmelidir.
 • Tüm yazarlar çalışmadaki hatalardan ve hataların düzeltilmesinden sorumludur.
 • Çalışmadaki referanslarla eksiksiz bir şekilde verilmelidir.
 • Gönderilen yayınının diğer bir dergiye eş zamanlı gönderilmemiş olması gerekmektedir.

 

Dergi okuyucularının yayınlanmış çalışmaların herhangi birinde intihal, veri sahteciliği, etik kurallara uyulmaması gibi durumların tespiti halinde dergiyi ivedilikle bilgilendirmesi beklenmektedir.