English English

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Management and Political Science Review
(e-ISSN: 2791-6529 )

Makale Yazım Kuralları

Yazım Kuralları


Lütfen çalışmalarınızı “Yazım Şablonu”na uygun bir şekilde sisteme yükleyiniz.


Makale Metni Genel Formatı:

Makale Başlığı (Türkçe)
Özet (Türkçe) (en az 200 en fazla 210 kelime)
Türkçe Anahtar Kelimeler
Makalenin İngilizce Başlığı
İngilizce Özet (Abstract) (en az 200 en fazla 210 kelime)
İngilizce Anahtar Kelimeler
Giriş
1.Birinci Ana Başlık
1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı
1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı
2. İkinci Ana Başlık
2.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığı
2.1.1. İkinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı
(Gerekli ana başlıklar ve alt başlıklar yukarıda belirtildiği şekilde eklenebilir)
3. Araştırmanın Amacı ve Önemi
4. Yöntem (Tüm çalışmalarda bu bölümün bulunması önemlidir.)
5. Bulgular ve Tartışma
Sonuç ve Öneriler
Kaynakça
Ekler (varsa)
şeklinde olmalıdır.


Aşağıda, yukarıda belirtilen başlıkların genel formatları açıklanmıştır.

-Makale Başlığı (Türkçe) ve İngilizce Ana Başlığı: (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı)
    -Özet (Başlık;11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı);         
    -Özet Metni (10 punto, tek satır, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok)
-Abstract (Başlık; 11 punto, oyu, sadece ilk harfler büyük, ortalı);        
    -Abstract Metni ((10 punto, tek satır, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok)


-Giriş (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-1.Birinci Ana Başlık (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)    
    -1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);     
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)    
    -1.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-2. İkinci Ana Başlık (12 Punto, Koyu)
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)
    -2.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)
    -2.1.1. Birinci Ana Başlığın Alt Başlığının Alt Başlığı (Başlık; 11 punto, koyu, italik, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)
(Diğer başlıklar yukarıdakine benzer şekilde verilmelidir.)


-3. Araştırmanın Amacı ve Önemi (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-4. Yöntem (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-5. Bulgular ve Tartışma (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-Sonuç ve Öneriler (Başlık; 12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, 1,25cm paragraf girintili)


-Kaynakça (12 punto, koyu, sadece ilk harfler büyük, iki yana yaslı-paragraf girintisi yok, başlık numaralandırması yok);
    -Metin (11 Punto, tek satır aralıklı, iki yana yaslı, paragraf girintisi yok; her kaynakta alt satır-ikinci satırdan itibaren- 0,5cm içerden başlayacak.)


Metin içi referans vermede ve kaynak göstermede APA atıf türü kullanılacaktır.

Dergide yayınlanması kabul edilen ve yayınlanan yazıların yazılı ve elektronik ortamda tüm yayın hakları Management and Political Sciences Review dergisine aittir.

Makale yazım şablonu için tıklayınız.

Yazarlarımızın makaleleriyle birlikte telif devir formunu da sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

Telif devir formunu indirmek için tıklayınız.